Venkovní odborné učebny

Projekt výstavby devíti venkovních učeben pro několik škol napříč Prahou, který cílí na vytváření nových vzdělávácích možností a příležitostí, zkvalitňování vzdělávacích prostor.

No items found.

Venkovní odborné učebny

Projekt výstavby devíti venkovních učeben pro několik škol napříč Prahou, který cílí na vytváření nových vzdělávácích možností a příležitostí, zkvalitňování vzdělávacích prostor.

Objednatel

Magistrát HMP

Realizace

2019

Finanční objem

12,5 mil. Kč bez DPH

Typ stavby

ostatní

Činnost

technický dozor stavebníka

Celoroční venkovní třída je koncipována jako zateplená a osvětlená třída, ze tří stran zcela prosklená, tedy ve vysoké míře provazující prostor s okolní přírodou. Učebna tak motivuje pedagogy k přemýšlení, hledání nových cest, zkoušení něčeho nového a poskytuje zároveň příležitost vzdělávat venku a trochu jinak. Učebny byly postaveny při těchot školách: ZŠ Vachkova, ZŠ Waldorfská, ZŠ Výmolova, ZŠ Ružinovského, ZŠ Bártlova, ZŠ Vídeňská, ZŠ Ke Karlovu, ZŠ Poznaňská, ZŠ Trávníčkova.